don't guess, take a test

Eksempel fra analyse observations studie av Epi-Cor Balanse fra epinutrics.

Med CellMed test CM34-Cor

Metode CM 34. Påbegynt 8. august 2023. Avsluttet 6. februar 2024

132 deltakere, 35-55  år. Betegnelse: Friske personer, ingen diagnoser eller medisinbruker.  

Forklaring til CM34-COR (hjertet) testskjema

CM34-C

CM34-COR

CM34-control