Helseanalyser

Helseanalyser - Hälsoanalys

By controlling your environment, you can control your wellness and performance. 

Specialiserad teknik inom bioinformation riktad till hälso och hälsovårdspersonal.

Idag finns följande rapporter tillgängliga:
wellness - fitness - sports - - equine (hest) - hälsokost - apotek.

Wellness rapport


Välfärdsrapporter innehåller bioinformation som är relevant för den funktionella optimeringen av personen. Dessa är lätta att använda och förstår eftersom de lyfter fram de fem huvudkategorierna som måste åtgärdas, och det är i prioritetsordning enligt vad människokroppen behöver vad gäller prioritet att förändra, vad som är lämpligt, vad som behövs och vad som bör övervägas. Detta inkluderar all näringsinformation, situationer med mikrobiell opportunism och toxicitet, liksom känslighet för vissa livsmedel och tillsatser som behöver sluta konsumeras. Detta ger oss mycket värdefull information om potentiella biologiska och näringsbehov som kan döljas under det konstanta flödet av fysiska och emotionella bördor i en modern livscykel.

Din rapport kommer att innehålla:

11 nyckelområden, som täcker mer än 800 individuella influenser.
En lista över livsmedelsrestriktioner för att gå ut i 90 dagar.
En lista över livsmedelstillsatser för att undvika och allmän tillsatsinformation.
En 90-dagars näringsplan, inklusive näringsämnen, vatten och livsstilsfaktorer.
En personlig lista över livsmedel för att öka eller lägga till din dagliga intaget.
Självkontrollblad som hjälper dig att hålla koll på framstegen.
Stödjer information om alla kategorier.

Teknologi


Tekniken för att erhålla välfärdsrapporter bygger på de nya vetenskapliga begreppen kvantfysik och använder en mycket stark biologisk markör: hår. Den innehåller en rad epigenetiska informationsfrekvenser som har ackumulerats och lagrats tack vare de homeo-dynamiska processerna som uppträder i det dagliga livet. Denna information är unik och induceras av människans inre mikromiljö som svar på epigenetik som kan avkodas, översättas och tolkas av tekniken bakom S-Drive-enheten. Denna epigenetiska information skannas, digitaliseras och skickas automatiskt via en säker internetanslutning till "Digital Information Center of Bio-Information" i Hamburg, Tyskland.

Medforsk Quantum Scanner

Sverre Paaske startet CM helseanalyser (csa) i 1995, og har siden utført MEDFORSK scanninger i Norge, Sverige, Danmark, Thailand og Spania. Tilsammen har klinikken erfaring fra mange tusen scanninger. En Medforsk scanning viser hvordan de indre organer og systemer virker og hva man bør gjøre.
Når man har tatt en håranalyse med Cell Wellbeing S-Drive scanner så kan man se hva man eventuelt mangler eller har for mye av. På en Medforsk scanner finner man ut hvilke organ eller system som trenger oppmerksomhet.
For de som ønsker en kombinasjon av CWB S-Drive hårscanning og Medforsk CMS kroppscanning så får man 350,- sek i rabatt. Kombinasjonen koster da 1280,- sek. Enkel hårscanning 980,- sek og enkel Medforsk scanning 650,- sek.

Vil du ha time?