CM34 terapeutVil du, som terapeut, helsepersonell, lege eller klinikk arbeide med Cellmed ?

Kontakt cellmedtest@gmail.com eller sendt inn formular nedenfor.

Mer om Cellmed C34 scanninger

Historie

CellMed helsetest har sitt utspring i forskningen til Sverre Paaske og Carsten Hvistendahl, som startet så langt tilbake som 1985, og har siden den gang vært i kontinuerlig utvikling. CellMed helsetest er basert på fire ulike teknologier innen helsetester: Prognose, Kvantemedisin,  Bioresonans og Frekvensterapi, som gradvis er blitt implementert av Paaske i testmaskinen. Nærmere 2000 ulike tilskudd har blitt integrert i maskinen og gjennomgått frekventering over mange år. Ved hjelp av AI-teknologi kan testen nå foreslå hva kroppen din trenger for å korrigere eventuelle ubalanser på cellenivå, basert på disse fire unike testmetodene. Dette gir terapeuten en unik mulighet til å kvalitetssikre anbefalingene til pasienten ved å tilby en grundig og nøyaktig analyse av pasientens helsestatus.

Med CellMed helsetest kan terapeuten benytte seg av avanserte teknologier og omfattende databaser for å genere skreddersydde anbefalinger basert på individuelle behov og helsemål. Dette gir terapeuten et solid grunnlag for å gi pasienten presise og effektive behandlingsplaner som tar hensyn til pasientens unike fysiologiske og biokjemiske sammensetning.  

AI teknologien (Artificial Intelligence)+CM

I 2023 ble AI teknologi og programvare implementert i Cellmed sammen med ny programvare fra CellerMedforsk. I tillegg til de fire systemer, som er komprimert til en programvare, ble nå også Pulsdiagnostikk en del av systemet som nå har over 900 000 parametere innebygget. Ved hjelp av AI-teknologien kan testen nå foreslå hva kroppen din trenger for å korrigere eventuelle ubalanser på cellenivå.

Forskning Utviklingen av CellMed helsetest er forankret i forskning bl.a. innen epigenetikk, bioresonans og kvantemedisin, og disse områdene er kombinert på en unik måte som forener prinsippene i naturen med vitenskapelig forståelse. Denne integreringen har resultert i en nyskapende tilnærming til helse og velvære. Hvis du ønsker å lære mer om Sverre Paaske, hans kunnskap, forskning og utvikling, kan du finne mye informasjon på nettstedet Ninfo.se. Denne nettsiden er en verdifull ressurs for de som ønsker å få dypere innsikt i Paaskes tilnærming til helse og medisin og hans bidrag til feltet. Bruken av CellMed krever terapeutisk og medisinsk bakgrunn og kunnskap. Selv om analysesystemet er veldig enkelt, logisk og oversiktlig, er det en fordel at det brukes av en terapeut eller helsefaglige med erfaring innen helse og naturmedisin. CellMed testen kan benyttes av ernæringsrådgivere, biopater, leger, heilpraktikere og andre med naturmedisinsk utdanning. Ved å benytte seg av deres faglige erfaring og forståelse av kroppens biokjemi og fysiologi, kan disse terapeutene gi pasientene en grundig og effektiv behandling basert på CellMed helsetestens analyser.

 Enkelt å bruke.

 116 sider med informasjon er blitt kondensert ned til en 12-siders PDF oversikt som omfatter organer som hjerte, tarm, lever, galle, bukspyttkjertel, nyre og hjernehelse. Samt stoffskifte og prostata. I tillegg er det oversikt over vitaminer, mineraler og aminosyrer. Dette innebærer at omfattende kunnskap og detaljer om disse emnene er blitt komprimert og gjort mer tilgjengelig og brukervennlig, slik at du som terapeut kan dra nytte av essensiell informasjon på en effektiv og enkel måte. 

Fordeler med CellMed helstest

CellMed helsetest tilbyr flere fordeler for både terapeuter og pasienter. Her er noen av fordelene: 

1. Personlig tilpassede anbefalinger: Testen gir personlig tilpassede anbefalinger basert på individuelle behov og helsemål. Dette bidrar til å skreddersy behandlingsplaner som tar hensyn til den unike fysiologien til hver pasient.

 2. Grunnlag for behandlingsbeslutninger: Resultatene fra CellMed helsetest gir et solid grunnlag for å ta informerte beslutninger om behandling. Dette hjelper terapeuter med å velge de mest hensiktsmessige behandlingsmetodene for pasienten. 

3. Helhetlig tilnærming til helse: Ved å kombinere forskning innen epigenetikk, bioresonans og kvantemedisin, tilbyr CellMed helsetest en helhetlig tilnærming til helse og velvære. Dette tar hensyn til både fysiske og energetiske aspekter av helsen. 

4. Effektiv analyse: CellMed helsetest bruker avanserte teknologier og omfattende databaser for å utføre grundige analyser av pasientens helsestatus. Dette sikrer nøyaktige resultater og pålitelige anbefalinger. 

5. Støtte for terapeuter: For terapeuter tilbyr CellMed helsetest en ressurs for å styrke deres praksis og hjelpe dem med å oppnå bedre behandlingsresultater for sine pasienter.


Disklaimer

Testene som omtales og anbefales på dette nettstedet er ikke ment for å stille diagnose, men kun til bruk i informasjons og opplærings sammenheng. De er heller ingen erstatning for grundig undersøkelse og oppfølging hos lege. Testene skal heller aldri stå alene, men må ses i sammenheng med den enkeltes sykdomshistorie og symptomatikk. Testene skal benyttes og utføres i et felles samarbeide mellom behandler og pasient.


Kurs: 

På Medisint.com vil det bli arrangert gratis kurs for terapeuter, med en varighet på cirka 4 timer. Kurset vil inkludere foredrag om bakgrunn, historikk og en grundig gjennomgang av alle parameterne på CellMed-helsetesten. Terapeutene vil deretter få muligheten til å utføre testen på hverandre. Prosessen er enkel og grei: et plaster som absorberer kroppsvæske fra pasienten festes ved hjertet og navlen. Disse plastrene skal ligge på i 30 minutter med bruk av Medis gel, eller 60 minutter uten gel. Før påføring av plasteret, må de aktuelle områdene eventuelt barberes og renses grundig. I løpet av ventetiden kan terapeuten enten gjennomføre en konsultasjon, eller pasienten kan vente i venteværelset til testen er ferdig. Svartiden for testen er vanligvis mellom 3-7 dager. Dette kurset gir terapeutene en verdifull mulighet til å lære om testprosessen og hvordan de kan implementere CellMed helsetesten i deres praksis for å bedre hjelpe pasientene. Websiden På Medisint.com finner du en omfattende informasjonsside som beskriver testene og deres forskjellige parametere. Her kan du utforske detaljerte beskrivelser av testresultatene. Det finnes også en oversikt over terapeuter som utfører analysene, slik at de som ønsker å finne kvalifisert og profesjonell terapeut som utfører CellMed helsetester. I tillegg tilbys CellMed-testene for salg på nettstedet. Ved å kjøpe 3 tester samlet i en pakke, får du en gunstig rabatt på 10%.

Pris:

CellMed helsetest tilbyr terapeuter en rimelig investering med kun behov for et oksymeter og medisinsk gel til en samlet pris på 850 kr. I tillegg tilbys det en spesiell kampanje på kurset, hvor de tre første testene kan kjøpes med 50% rabatt. Veilledene pris for test er 2300 kr. ut til pasienten i tillegg tar terapeuten en individuell pris for veiledning av testen, Terapeuten tår testen til en lavere innkjøpspris. Etter cirka 3 måneder anbefales det en retest, som vil være tilgjengelig for pasienten til en pris på kun 1200 kr. Denne oppfølgende testen vil gi innsikt i hvilke resultater pasienten har oppnådd gjennom sine livsstils- og kostholdsendringer, samt inntak av anbefalte tilskudd. Det er gjennom denne retesten at pasienten og terapeuten vil kunne evaluere fremgangen og eventuelle endringer i helsen, og tilpasse behandlingsplanen videre basert på de nye testresultatene. Dette gir en verdifull mulighet til å følge opp og optimalisere pasientens helseforbedringer over tid.