CM34 helsetest. Lever

1. Proteinmetabolisme    

Protein er kroppens primære byggesten, og stort sett alt vev er bygget opp av dette livsviktige næringsstoffet. Protein er satt sammen av aminosyrer, og i tarmen brytes alt proteinet vi spiser ned til disse. I hver enkelt celle settes de ulike aminosyrene sammen til nye proteiner etter oppskrifter som finnes i den genetiske koden vår, DNA.  

2. Energiproduksjons funksjon   

Omsetning av fett, karbohydrater og proteiner. Stoffskiftet omfatter de mekanismene kroppen bruker for å utnytte matens innhold av fett, karbohydrater og proteiner til energiproduksjon, forbrenning, oppbygging av vev og lagring av fett.   

3. Avgiftningsfunksjon   

 1. Den bryter ned alkohol
 2. Den bryter ned hormoner
 3. Den fjerner giftstoffer som bilirubin og nitrogenholdige stoffer
 4. Den fjerner medikamenter ved å gjøre de vannløselige og skille de ut gjennom nyrene

4. Gallesutskillelse funksjon

 1. Leveren produserer ca 0,5 l galle per døgn

5. Fettinnhold i leveren 

Fettlever og mindre leverskader gir vanligvis ikke symptomer og i de fleste tilfeller er det først når leveren har problemer med å fungere normalt, for eksempel etter et langvarig alkoholmisbruk, at disse symptomene kan oppstå: Tretthet og nedsatt appetitt. Gulsott (gulfarging av huden eller det hvite i øynene) Vekttap og ubehag.     

7 fakta om leveren

 1. Leveren ligger like under diafragma og er beskyttet bak ribbeina (costa)
 2. Den er det største bløtorganet i kroppen
 3. Den er det viktigste organet for behandling av næringsstoffer som er tatt opp fra tarmen
 4. Den tilfører eller fjerner glukose fra blodet alt etter kroppens behov
 5. Den veier rundt 1,5 kg
 6. Den er delt i to lapper, en stor høyre og en liten venstre
 7. Leveren har en port på undersiden (leverporten) der galleveier, blodårer og nerver går inn i leveren

Leverens 13 viktigste funksjoner

 1. Den produserer Interferon som er en del av komplementsystemet
 2. Den bryter ned alkohol
 3. Den regulerer blodets innhold av glukose
 4. Den lagrer de fettløselige vitaminene A,D,E,K og B12
 5. Den bryter ned hormoner
 6. Den syntetiserer proteiner som albumin, fibrinogen og koagulasjonsfaktorer
 7. Den fjerner giftstoffer som bilirubin og nitrogenholdige stoffer
 8. Den fjerner medikamenter ved å gjøre de vannløselige og skille de ut gjennom nyrene
 9. Den danner galle
 10. Kupfercellene i leveren fjerner mikroorganismer
 11. Den produserer de fleste plasmaproteiner
 12. Den produserer kolesterol som skilles ut i blodet eller i gallen
 13. Den produserer ca 0,5 l galle per døgn

Leverens blodforsyning

 • Den får tilført både arterielt og venøst blod
 • Det arterielle kommer fra leverarterien (a. Hepatica) (går av fra truncus coeliacus)
 • Det venøse blodet kommer fra magesekken og tarmene via v. portae (portvenen)

 • Begge «blodtypene» går så sammen i kapillærnett i leveren. De blandes altså og går mellom regelmessige anordnede leverceller (hepatocytter)
 • Det venøse blodet transporteres igjennom to kapillærnett som er atskilt av en vene

 • Kretsløpet i leveren kalles et portåresystem
 • Leverens kapillærer er større enn vanlige kapillærer og kalles sinusoider

 • Blodstrømmen gjennom arteria hepatica er ca 1/3 av strømmen gjennom v. hepatica. Leveren klarer seg ikke uten det arterielle blodet. Uten det arterielle blodet ville det blitt livsfarlige leverinfeksjoner
 • Sinusoidenes (kanaler for blod i leveren) vegg mangler basallamina
 • Det er store åpninger mellom endotelcellene i sinusoidenens vegger
 • Dermed kan plasmaproteiner bevege seg fritt mellom blod og leverceller
 • Inntil veggen i sinusoidene ligger det makrofager, som kalles kupferceller i leveren
 • De er strategisk plassert for å fagocytere bakterier, virus og kroppsfremmede proteiner fra tarmsystemet og fordøyelseskanalen.

Blodet fra sinusoidene tømmes etter sin ferd gjennom leveren ut i sentralvener (små vener) og derfra videre ut i v. Hepaticae (levervenene) og så ut i v. cava inferior og videre tilbake til hjertet.