Challenges of the MDR Article 16

Proizvodi kategorizirani kao dodaci prehrani odnose se na posebnu kategoriju prehrambenih proizvoda koji dodatno obogaćuju uobičajenu prehranu. Dodaci prehrani mogu sadržavati prirodne koncentrate ili ekstrakata hranjivih tvari, esencijalne spojeve ili tvari s fiziološkim učinkom.

Sastav, označavanje i stavljanje na tržište dodataka prehrani u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima (Narodne novine br. 39/13 i 114/18), Pravilnikom o dodacima prehrani (Narodne novine br. 126/13 ), Pravilnikom o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama (Narodne novine br. 83/13) i Pravilnikom o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te tvarima čije je korištenje u hrani zabranjeno ili ograničeno (Narodne novine br.160/13). 

Dodacima prehrani smatra se hrana čija je svrha dopuniti uobičajenu prehranu, a koja predstavlja koncentrirane izvore hranjivih tvari ili druge tvari prehrambenog ili fiziološkog učinka, pojedinačne ili u kombinaciji, na tržištu u doziranom obliku, to jest oblicima kao što su kapsule, pastile, tablete, pilule i slično, vrećice praha, ampule tekućine, bočice na kapaljku, te ostali slični oblici tekućine i praha smatraju se pripravci proizvedeni iz koncentriranih izvora hranjivih tvari (vitamini i minerali) ili drugih tvari s hranjivim ili fiziološkim učinkom 

Vitamini i minerali kao i kemijski oblici vitamina i minerala koji se mogu koristiti u proizvodnji dodataka prehrani propisani su u Direktivi 2002/46/EZ Europskog parlamenta, te uredbama komisije o izmjeni Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta.

Kako Vam Medsint može pomoći pri stavljanju dodatka prehrani na tržište?

Medisint nudi cijeli paket usluga koje vam omogućuju uspješan plasman Vašeg proizvoda na tržište. Provesti ćemo pregled i usklađivanje sve potrebne dokumentacije za podnošenje Obavijest o stavljanju na tržište dodatka prehrani i pripremiti ćemo svu potrebnu dokumentaciju ishođenja rješenja za dodatke prehrani od Ministarstva. Za vas ćemo odraditi cjelokupni proces prijave ili ishođenja rješenja za dodatak prehrani.

Naše usluge dodatno uključuju:

  • prijavu dodataka prehrani u sustav monitoringa dodataka prehrani
  • izrada deklaracije i nacrt označavanja za dodatke prehrani (idejno rješenje)
  • obavještavanje o aktualnim smjernicama i zahtjevima Ministarstva vezano uz dodatke prehrani
  • uslugu razvoja novog dodatka prehrani prema trenutnim potrebama tržišta („cutom-made“ proizvod)
  • posredovanje između distributera i proizvođača dodataka prehrani (preporuka potencijalnih proizvođača dodatka prehrani)

Naš glavni cilj u Medisintu je osigurati Vam sve potrebne preduvjete za uspješno i brzo stavljanje dodataka prehrani na tržište. Pomoći vam u rješavanju svih administrativnih prepreka kako biste se vi mogli fokusirati na distribuciju i prodaju vašeg novog proizvoda.

Za sve upite i ugovaranje naših usluga slobodno nas kontaktirajte.